Strategisch innovatieadvies

Uitgangspunt

Je voelt de urgentie tot innoveren.

Analyse van de strategische koers bepaalt de richting van de innovatieactiviteiten. Zicht op de totale vernieuwingsportefeuille stelt je instaat om de juiste prioriteiten te stellen en versnelling te brengen.

Ruimte voor innovatie ontstaat door met heldere vernieuwingsrollen te werken, open gesprekken te voeren over de richting, de prioriteiten en de impact van vernieuwing en innovatie als essentieel proces te organiseren.

Resultaat

Je weet wat je te doen staat en welke acties je kunt nemen om samen met je team en andere betrokkenen te werken aan vernieuwing ten behoeve van een gezonde en duurzame organisatie.