Referenties

Sparren

Theo van Uffelen (Chief Marketing Officer Yakult, 2020)

“Ik ken Suzanne al meer dan 20 jaar als een krachtige en inspirerende persoonlijkheid die aantoonbaar in staat is gebleken snel en scherp inzicht te verkrijgen in complexe organisaties, of dit nu een internationale Food-spelers als HJ Heinz of Unilever is, of een complexe diensten-organisatie als Philadelphia. Ze heeft ruime ervaring met strategische besluitvormingsprocessen en een grote hoeveelheid praktische ‘vlieg-uren’  als (senior) manager van grote afdelingen en als Directeur / MT-lid.  In mijn eigen rol als bestuurder (Directeur Marketing Aegon 2020,  Chief Marketing Officer Yakult 2021) is ze voor mij ook een zeer nuttige en scherpe sparringspartner op diverse fronten.”

Strategisch innovatie advies

Jeroen van de Pas (Bestuurder, Philadelphia Zorg, 2020)

“Als bestuurlijk portefeuillehouder “Innovatie & Projecten” kon ik steunen en sturen op Suzanne’s gedegen analyses en de verrijkende dialogen over de innovatieportefeuille. Suzanne heeft het eigenaarschap van innovatie in onze zorgorganisatie verbreed onder andere door de introductie van een nieuwe gemeenschappelijke taal, het werken met portfolio-adviesraden en het creëren van rolhelderheid.”

“Al experimenterend en lerend draagvlak voor een onderwerp als “datagedreven zorg” creëren doet zij door met het grote geheel voor ogen, klein te beginnen en door met vasthoudendheid te starten én actief ruimte te maken voor bedenkingen en weerstanden om van te leren.”

Innovatie Supervisie

Barbara Montagne (Klinisch psycholoog bij GGz Centraal | PhD | plvv Hoofdopleider GZ opleiding, 2021)

De innovatie supervisie heeft een goede balans tussen reflectie en actie; we staan (hoe paradoxaal dat ook klinkt) actief stil en zetten de inzichten om in concrete acties om stappen te kunnen zetten richting mijn stip op de horizon. Hierbij is de nabije toekomst niet uitgestippeld, maar vrij om te exploreren en zo mijn pad te vinden. Suzanne begeleidt dit proces met energie, kundigheid en vrijheid, geen uitgestippelde agenda, maar altijd met een doel.

Kwartiermaken

Henk Pullen (Bestuurslid Sociaal Fonds Amersfoort & Ondernemer 2015)

“Als strateeg en verbinder heeft Suzanne Leijendekkers in haar rol als kwartiermaker een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwingsimpuls rond armoedebestrijding in Amersfoort en daarmee tevens een basis gelegd voor de oprichting van stichting Sociaal Fonds Amersfoort.”

Corrie van Randwijk (Directeur Werk & Begeleiding tijdens strategische heroriëntatie Philadelphia, 2013)

“Met Freedom Finder samenwerken maakte kwartiermaken tot een ontdekkingsreis. Suzanne verbindt krachten waardoor medewerkers in beweging komen.”

Innovatie proces

Rink Kaashoek (hoofd Kwaliteit en Zorg Philadelphia Intensieve Zorg, 2020)

“Wat ik prettig vind in het samenwerken met jou is dat je zowel de gezamenlijkheid zoekt en tegelijkertijd stevig inzet op het te bereiken resultaat, waarbinnen eenieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheden heeft.”

Een aantal maal heb ik ervaren dat ik op een voor mij prettige manier werd uitgedaagd om wat verder te springen dan mijn polsstok lang leek en dat ik daartoe intrinsiek gemotiveerd was om dat goed voor elkaar te krijgen. Je snelheid van analyseren, ruimte maken om vanuit een grote veelheid van perspectieven te kijken, ik kijk er met bewondering naar. Is de richting duidelijk, dan werk je hier constant aan om het verder brengen. En tegelijkertijd blijf je toetsen ‘klopt de richting nog?’. Met open vizier en in verbinding.

En verder…

Remko Verhaagen (Ontwerper, eigenaar Blooey) 

Samenwerking tijdens verschillende trajecten (2010-2021)
“Je persoonlijke energie en enorme toewijding gaan zo mooi samen met je professionele kennis en ervaring dat ik het echt geweldig om met je samen te werken!”
(Ontwerper, eigenaar Blooey) www.blooey.nl

Anke Tijtsma (Directeur, Stichting Wemos)

Bewustwordingstraject: ‘Een klantgericht Wemos’ (2012)
“Suzanne heeft ons als team wegwijs gemaakt in marktgericht denken. Ze kan heel goed dmv opdrachten groepen laten ontdekken  wat er zoal te leren is over  potentiële klanten en hoe die denken/ kijken/ praten. Met haar enthousiasme heeft ze ook de sceptici binnen het team geprikkeld Suzanne weet marketing tools te vertalen naar een werkplek waar deze terminologie volledig nieuw is. Ze heeft ons veel handvaten aangereikt om beter vanuit een potentiële klant te kijken naar onze dienst. Dit traject helpt ons ongetwijfeld om minder afhankelijk te worden van subsidies. Het zaadje is geplant om nieuwsgierig te zijn naar het verkennen van nieuwe klanten voor Wemos.”
www.wemos.nl