Innovatieproces vormgeven

Uitgangspunt

Je weet wat je organisatie te doen staat om te innoveren.

Samen met een intern verantwoordelijke maken we het innovatieproces concreet: wat doe je wel, wat doe je niet, en hoe doe je dat met elkaar, om toekomstbestendig te worden en te blijven.

Dat vraagt om een ‘veranderorganisatie’: dat deel van de organisatie dat de opdracht en het mandaat heeft om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Freedom Finder hecht aan een lerende organisatie: het hoeft niet in één keer goed! Belangrijker is:

 

  • hoe je dat proces samen doorloopt

 

 

 

  • met aandacht en erkenning voor wat er is

 

 

 

  • dat ieders wijsheid en creativiteit bijdraagt (cocreatie en inclusie)

 

Zo krijgen de teams energie om samen te veranderen en te werken naar een gezonde, vernieuwingsgezinde en maatschappelijk relevante organisatie.

Resultaat

  • Je hebt het lef om te gaan bouwen aan een ‘veranderorganisatie’. Dat vraagt wellicht een andere inrichting van de interne organisatie.
  • Een met Freedom Finder ontworpen en geïmplementeerd innovatieproces leidt tot een vernieuwingsgerichte en relevante (netwerk)organisatie in het sociaal domein.

Goed om te weten: Freedom Finder werkt hiervoor met kanjers op hun vakgebied, met liefde voor innovatie en aandacht voor cultuur, werkprocessen, digitale systemen én systemische organisatieaspecten (zie [Netwerk]).