Kwartiermaker bij bijzondere samenwerkingen

Uitgangspunt

Vanuit een samenwerkingsverband is er de behoefte om tot meer synergie te komen, samen een grotere impact te hebben voor de klanten. Dat vraagt om meer en hechtere samenwerking en sociale innovatie.

Samen met jullie brengt Freedom Finder verschillende (sociale) partners in kaart en gaat met ieder van hen in gesprek om de verschillende organisatiebelangen helder te krijgen, organiseert de context om een gezamenlijk doel te stellen én iedereen te bewegen ook mee te werken aan de realisatie van het doel. Kortom: Freedom Finder legt de grond voor structurele samenwerking en verkent de levensvatbaarheid van de sociale innovatie.

Resultaat

Een fundament onder de samenwerking om te komen tot een daadkrachtig en impactvol netwerk.

En energie bij de mensen die ermee te maken hebben zodat ze de gezamenlijke doelen ook omzetten in acties.